13 rok Owcy, czyli co wydarzyło się u nas w 2022 roku

Rok 2022 upłynął pod znakiem wymagającej pracy wykonywanej podczas monitoringu wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, a potem przy opracowywaniu raportu z monitoringu. Efekt – raport „Bezkarni. Przestępstwa przeciwko zwierzętom” przekracza nasze oczekiwania! Podobnie jak opracowany przez Natalię Saratę z Fundacji RegenerAkcja kurs e-learningowy „Zaangażowanie, wypalenie, regeneracja. Troska o siebie w aktywizmie prozwierzęcym”, który opublikowaliśmy na naszej platformie e-learningowej. Jesteśmy z dumni/e z tych osiągnięć! Podobnie jak z każdego uratowanego życia zwierzęcia, jakie trafiło pod naszą opiekę w tym roku!

zero-take-LRnIZoco__8-unsplash

Co prócz tego wydarzyło się w Owcy?

Dzięki Waszym darowiznom, wirtualnym adopcjom i pieniądzom z 1%:

 • byliśmy w stanie otaczać opieką i leczyć schorowane zwierzęta przebywające pod naszą dożywotnią opieką. Zapewnialiśmy im opiekę weterynaryjną i leki, karmę, suplementy i środki higieniczne. Obecnie mamy pod opieką 66 ptaków i 3 koty – są to zwierzęta, które nie mogą zostać wypuszczone na wolność czy wyadoptowane ze względu na swoje przewlekłe choroby.

ptaki1-Brand

 • trafiały do nas kolejne ptaki, a także jeże, które mogliśmy leczyć, rehabilitować i wypuszczać na wolność,

img1g-Brand

279520975_367754098714453_4233588165643812490_n

Dodatkowo

 • wypowiadaliśmy się w mediach na temat praw zwierząt i prawnej ochrony zwierząt w Polsce
 • udzielaliśmy setek fachowych porad dla osób z całej Polski w zakresie leczenia i opieki nad dzikimi zwierzętami, a także dostępu do informacji publicznej i prowadzenia interwencji w przypadku znęcania się nad zwierzętami
 • podpisaliśmy apele Green Rev Institute do polityków o wyeliminowanie wykorzystywania zwierząt w produkcji żywości oraz Compassion in World Farming do Ministerstwa Rolnictwa o poparcie dla wprowadzenia unijnego zakazu transportu żywych zwierząt
 • objęliśmy swoim patronatem/matronatem konferencję „Zwierzęta jako ofiary przemocy” organizowaną przez Koło Naukowe Praw Zwierząt UWr.
 • prowadziliśmy dla Was bloga, dzieląc się naszą wiedzą.

Dzięki dotacji z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy realizowaliśmy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem EKOSTRAŻ projekt „Mają prawa? Sprawdzamy!”:

 • razem z kilkudziesięciu osobami monitorowaliśmy sądy rejonowe i media pod kątem spraw z Ustawy o ochronie zwierząt. Łącznie w trakcie projektu wolontariusze/szki przeprowadzili/ły 51 obserwacji sądowych i 137 obserwacji medialnych!
 • kontynuowaliśmy monitoring sądów rejonowych, prokuratur rejonowych i wojewódzkich komend policji – łącznie zamiast 309 instytucji monitoringiem objęliśmy AŻ 351 instytucji! Jedynymi instytucjami, które odmówiły udostępnienia nam informacji, był Sąd Rejonowy w Wałbrzychu (i to mimo wyroku nakazującego!) oraz Prokuratura Krajowa. Z sądów rejonowych otrzymaliśmy 1903 wyroków! To wzrost o 100% w porównaniu do poprzedniego monitoringu!
 • prowadziliśmy działania fack-checkingowe dotyczące prawdziwości danych podawanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości nt. wzrostu liczby aktów oskarżeń i liczby stwierdzanych przestępstw po nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt w 2018 roku, kiedy to Ministerstwo podawało, że po nowelizacji o 14,5% wzrosła liczba przestępstw stwierdzonych, w porównaniu do okresu sprzed nowelizacji, a o 20% wzrosła liczba skierowanych do sądów aktów oskarżenia. Nie znalazło to jednak potwierdzenia w zebranych przez nas w trakcie monitoringu danych.
 • opracowaliśmy raport z monitoringu pt. „Bezkarni. Przestępstwa przeciwko zwierzętom”, oraz przygotowaliśmy rekomendacje dla zmiany prawa. Autorem raportu jest Dawid Karaś ze Stowarzyszenia EKOSTRAŻ.  Raport jest najobszerniejszym i najbardziej szczegółowym ujęciem tematu egzekucji zapisów Ustawy o ochronie zwierząt – analizujemy w nim zależności pomiędzy popełnieniem przestępstw na zwierzętach a płcią, wspólnictwem w popełnianiu przestępstw, miejscem zamieszkania, wiekiem, raport zawiera także unikalne w skali Polski badanie na tak dużą skalę powiązania między art. 207 Kodeksu karnego i art. 35 Ustawy o ochronie zwierząt. Zebrane w trakcie monitoringu dane są druzgocące i podobnie jak dane z 2016 roku nie pozostawiają złudzeń co do rzeczywistego funkcjonowania Ustawy o ochronie zwierząt w obecnym kształcie!

CzarnaOwca-SciganiBezkarni-OKLADKA-CURRENT

 • zorganizowaliśmy konferencję prasową w Warszawie dla mediów połączonej z debatą specjalistów/tek. Zapis konferencji jest dostępny na youtube.com
 • opracowaliśmy generator apeli – wesprzyj nas w walce o zmianę prawa dla zwierząt – wystarczy, że wyślesz poprzez generator apeli swój apel do parlamentarzystów/tek o zmianę ustawy zgodnie z naszymi rekomendacjami pomonitoringowymi! Zajmie Ci to tylko minutę!

share-1-100

 • upubliczniliśmy NOWY kurs na naszej platformie e-learningowej https://zwierzetaiprawo.org/  „Zaangażowanie, wypalenie, regeneracja. Troska o siebie w aktywizmie prozwierzęcym”. Powstał on z myślą o wszystkich osobach, które działają na rzecz zwierząt i zawiera informacje na temat czynników wypalania się i przeciążania w aktywizmie prozwierzęcym, oraz podpowiada rozwiązania wspierające regenerację w działalności społecznej na rzecz zwierząt.

286854891_386038953552634_5470690361092685382_n

Wesprzyj nasze działania

Dużo się działo w 2022 roku. Przeprowadzenie monitoringu wymiaru sprawiedliwości, opracowanie raportu i antywypaleniowego kursu e-learningowego było możliwe dzięki dotacji z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

To, co zrobimy w przyszłym, już 14 roku istnienia Owcy, zależy w dużej mierze od Ciebie, Twojego wsparcia – bez darowizn nie możemy ani ratować życia zwierząt, ani prowadzić szerszych działań czy to edukacyjnych, czy na rzecz zmiany systemowej. Możemy tylko wegetować lub zamknąć Owcę. Ale to byłaby strata dla zwierząt prawda?

Zatem jeśli doceniasz to, co robimy dla zwierząt, przekaż nam jednorazową darowiznę lub ustaw stałe polecenie przelewu  – tylko z Twoją pomocą finansową możemy dalej działać.  Pamiętaj też o nas przy przekazywaniu swojego 1% (a właściwie 1,5%) . Dla zwierząt!

Możesz też zrobić parę innych rzeczy:

Dziękujemy!

Poprzedni post

Następny post

Wesprzyj Owcę!

Wspierając nas sprawiasz, że historie zwierząt kończą się szczęśliwie.