Raporty z monitoringów

Bezkarni. Okładka raportu

Bezkarni. Przestępstwa przeciwko zwierzętom. Raport z monitoringu

Raport z monitoringu sądów, prokuratur i Policji w latach 2016-2022. Powstał ze wspólnego projektu Fundacji Czarna Owca Pana Kota i Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt Ekostraż. Prezentuje wyniki i wnioski płynące z kontroli obywatelskiej nad działalnością organów państwa w zakresie egzekucji przepisów karnych Ustawy o ochronie zwierząt.

Okładka raportu Filantropi czy złodzieje? O czasowym odbieraniu zwierząt

Filantropi czy złodzieje? O czasowym odbieraniu zwierząt. Raport z monitoringu

Raport jest efektem 9 miesięcznego monitoringu 1/3 gmin, Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych pod kątem wydawania decyzji administracyjnych o odbiorze zwierzęcia, gdy opiekun się nad nim znęca.

Okładka raportu "Osadzeni za zwierzęta. Monitoring wykonywania kar"

Osadzeni za zwierzęta. Monitoring wykonywania kar.

Ilu sprawców krzywdy zwierząt skazanych na karę pozbawienia wolności faktycznie trafia do zakładów karnych, czy są tam wobec nich stosowane jakieś szczególne działania readaptacyjne, jak długo przebywają oni w jednostkach penitencjarnych, jaki jest w ogóle sens pozbawiania ich wolności, to pytania, na które szukamy odpowiedzi w niniejszym raporcie.

Jak Pracuja Zwierzeta Okladka

Jak pracują zwierzęta w służbach mundurowych?

Dotychczas brakowało kompleksowego przyjrzenia się sytuacji zwierząt wykorzystywanych do pracy w służbach mundurowych. Dlatego zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie pierwszego takiego monitoringu w Polsce. Dodatkowo motywowały nas zgłoszenia wpływające do Fundacji na temat nieprawidłowości w traktowaniu zwierząt pracujących w Policji i strażach miejskich

Okłdka raportu

Jak Polacy znęcają się nad zwierzętami?

Raport z monitoringu sądów, prokuratur i Policji,  jest efektem wspólnego projektu Fundacji Czarna Owca Pana Kota i Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt Ekostraż. Prezentuje wyniki kontroli obywatelskiej nad działalnością organów państwa w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem egzekucji przepisów karnych Ustawy o ochronie zwierząt.

Czarnaowca Niechmajaprawa Raportrozszerzony Public 20160516

Jak Polacy znęcają się nad zwierzętami? Wersja rozszerzona

Rozszerzona wersja raportu z monitoringu sądów, prokuratur i Policji. Wersja ta jest uzupełniona o analizę badań ankietowych opinii publicznej oraz organizacji ochrony zwierząt, listę monitorowanych podmiotów, wzory wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz wzory formularzy.

Jak reagować w przypadku niehumanitarnego traktowania zwierząt?

Jak reagować w przypadku niehumanitarnego traktowania zwierząt?

Publikacja zawiera ścieżki postępowania w przypadkach stwierdzenia niehumanitarnego traktowania zwierząt. Przedstawione algorytmy są dostosowane do aktualnego stanu prawnego i  przeznaczone są dla osób prywatnych oraz członków i członkiń organizacji ochrony zwierząt.

Postępowanie w przypadku przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu z udziałem zwierząt. Algorytm dla Policji

Postępowanie w przypadku przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu z udziałem zwierząt. Algorytm dla Policji

Publikacja zawiera algorytm postępowania w przypadkach przyjęcia zgłoszenia o niehumanitarnym traktowaniu zwierząt oraz potrąceniu zwierzęcia. Przedstawiony algorytm jest dostosowany do aktualnego stanu prawnego i  przeznaczony dla dyżurnych oraz funkcjonariuszy Policji.

Rekomendaje z monitoringu Niech Mają Prawa

Podstawowe rekomendacje płynące z monitoringu sądów prokuratur i policji

Rekomendacje są efektem ogólnopolskiego monitoringu sądów, prokuratur i policji w ramach projektu “Niech mają prawa!” realizowanego przez Fundację Czarna Owca Pana Kota i Stowarzyszenie Ekostraż.

Empatyczne mizantropki

Wizerunek osób działających w organizacjach pozarządowych na rzecz zwierząt. Raport z badań” – raport na temat postrzegania aktywizmu prozwierzęcego, osób pomagających zwierzętom i organizacji prozwierzęcych w Polsce.

Stan współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną i samorządową oraz służbami mundurowymi w realizacji zadań z zakresu ochrony zwierząt”

Raport na temat stanu współpracy NGO prozwierzęcych z administracją samorządową i służbami mundurowymi opracowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Ekostraż.

Wesprzyj Owcę!

Wspierając nas sprawiasz, że historie zwierząt kończą się szczęśliwie.