Regulamin wirtualnych adopcji

1.

Wirtualne Adopcje są dobrowolną darowizną wspierającą zwierzęta przebywające pod opieką Fundacji Czarna Owca Pana Kota w zakresie opieki weterynaryjnej, wyżywienia i kosztów utrzymania (karma, leki, witaminy, leczenie, transport do lecznicy, środki higieniczne) oraz innych potrzeb zwierzęcia. Adopcją wirtualną objęte są przede wszystkim zwierzęta nie mające szans na powrót na wolność lub znalezienie innego domu niż Fundacja.

2.

Wirtualnym Opiekunem może zostać każda osoba fizyczna (osoby które nie ukończyły 18 lat jedynie za zgodą prawnych opiekunów) lub organizacja czy też zakład pracy.

3.

Aby stać się Najlepszym Opiekunem/Opiekunką wystarczy przelewać na konto Fundacji: Fundacja Czarna Owca Pana Kota Nr konta mBank 96 1140 2004 0000 3602 7689 6772 darowiznę tytułem: „Darowizna. Adopcja [imię zwierzęcia]”. W przypadku przelewu tradycyjnego prosimy o dodanie do tytułu przelewu swojego adresu e-mail.

4.

Na podany adres e-mailowy Najlepszego Opiekuna/Opiekunki Fundacja raz na kwartał będzie wysyłać informacje na temat objętego adopcją wirtualną zwierzęcia.

5.

Jeśli Najlepszy Opiekun/Opiekunka wyraził takie życzenie, jego dane zostaną umieszczone na stronie www Fundacji.

6.

Wirtualna Adopcja ustaje w momencie śmierci zwierzęcia. Najlepszy Opiekun/Opiekunka zostanie poinformowany drogą e-mailową.

7.

Opiekun Wirtualny/Opiekunka wirtualna może w każdej chwili zrezygnować z Adopcji Wirtualnej wysyłając wiadomość na adres fundacja@czarnaowca.org Adopcja Wirtualna ustaje także, jeśli na konto bankowe Fundacji przez okres dłuższy niż 3 miesiące nie wpłynie deklarowana przez Najlepszego Opiekuna/Opiekunkę kwota.

Wesprzyj Owcę!

Wspierając nas sprawiasz, że historie zwierząt kończą się szczęśliwie.