Prawo nie chroni zwierząt, chroni sprawców!

Czas na zmianę ustawy o ochronie zwierząt! Teraz, natychmiast! Już się naczekaliśmy!

Upomnij się o zmianę prawa

W czym problem?

Fundacja Czarna Owca Pana Kota razem ze Stowarzyszeniem EKOSTRAŻ w 2016 roku przeprowadziła monitoring wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Jego wyniki były druzgoczące.

Pobierz raport z 2016 roku

Dzięki publikacjom w mediach po upublicznieniu wyników naszego monitoringu została znowelizowana ustawa o ochronie zwierząt – zmiany niestety zostały ograniczone do podwyższenia maksymalnego wymiaru kary za przestępstwa wobec zwierząt. Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło, że po nowelizacji wzrosła o 20% liczba skierowanych do sądów aktów oskarżenia.

Postanowiliśmy sprawdzić z EKOSTRAŻą czy nowelizacja ustawy faktycznie coś zmieniła i czy dane podawane przez ministerstwo znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Przez cały rok 2021 prowadziliśmy powtórny monitoring tych samych instytucji, co w 2016 roku. I co się okazało?

  • 21,5% spraw dotyczących przemocy wobec zwierząt kończyło się wniesieniem przez prokuraturę aktu oskarżenia do sądu
  • 70,8% wyroków pozbawienia wolności za przemoc wobec zwierząt było orzekane w zawieszeniu – częściej niż sądy czynią to w stosunku do innych przestępstw
  • sądy zwiększyły orzekanie ograniczenia wolności poprzez pracę społeczną z 17% do 31,7% – to jedyna zmiana na lepsze
  • wykryliśmy, iż około 8% sądów nie stosuje obowiązkowych środków karnych w postaci orzekania nawiązek
Pobierz nowy raport z 2022 roku

Minęło 6 lat, ale niewiele, prawie nic się nie zmieniło!

Wyniki naszego monitoringu z 2022 roku są równie PORAŻAJĄCE, jak te z 2016 roku i potwierdzają to, co mówiliśmy przez sześć ostatnich lat: tylko wprowadzenie odpowiedzialności karnej dla osób działających w zamiarze ewentualnym*, a nie tylko jak jest to obecnie – w zamiarze bezpośrednim, umożliwi karanie osób krzywdzących zwierzęta i zwiększy ilość aktów oskarżenia kierowanych przez prokuratury do sądów!

Samo podniesienie kar bez wprowadzenia karania w zamiarze ewentualnym nic nie zmieni, tym bardziej, że kary pozbawiania wolności i tak są orzekane w większości w zawieszeniu!

Obecnie karane są tylko osoby, które skrzywdziły zwierzę  działając w zamiarze bezpośrednim.  Większość spraw, jakie trafiają do prokuratur dotyczy działania w zamiarze ewentualnym, dlatego też są przez prokuratury umarzane. Zamiar bezpośredni oznacza uczynienie krzywdy w sposób zaplanowany - na przykład ktoś zaplanował, że wyrzuci psa przez okno. Z kolei zamiar ewentualny to skrzywdzenie zwierzęcia w sposób nieplanowany na przykład przez brak wiedzy, niedbalstwo, ignorowanie potrzeb zwierząt albo przy realizacji innego zamiaru. Co w praktyce oznacza zamiar ewentualny? Ktoś zostawia zwierzę zamknięte w mieszkaniu bez wody i jedzenia i wyjeżdża na wakacje, zwierzę umiera . Obecnie taka osoba nie zostanie ukarana, bo nie planowała skrzywdzenia zwierzęcia, chciała tylko wyjechać na wakacje. Albo ktoś włamuje się do mieszkania, oprócz kradzieży dotkliwie rani  zwierzę, które tam się znajdowało. Celem nie było w takiej sytuacji znęcanie się nad zwierzęciem, tylko kradzież, dlatego zostaje skazany tylko za nią.

Dlatego potrzebujemy Twojej pomocy!

Upomnij się o zmianę prawa

Co trzeba zmienić?
Podajemy rozwiązania

Rewizja struktur przestępstw określonych w art. 35 ustawy o ochronie zwierząt, w tym: Pokaż więcej

Upomnij się
o zmianę prawa
dla zwierząt

Z naszych monitoringów jasno wynika, co należy zrobić, by poprawić prawną ochronę zwierząt w Polsce, by kary były dotkliwe, a karanie nie było fikcją. Musimy tylko do tego przekonać polityków! Zmusić ich, by wreszcie zajęli się na poważnie zmianą Ustawy o ochronie zwierząt zgodnie z sugestiami ekspertów, a nie swoim widzimisię czy doradztwem speców od PR-u!

Stań po stronie katowanych, maltretowanych i zabitych zwierząt! Upomnij się o sprawiedliwość dla spalonego przez opiekuna konia, utopionego w szambie szczeniaka, zatłuczonego kijem i skopanego gołębia, wyrzuconego z trzeciego piętra kota czy gwałconych jałówek. Ludzie, którzy je skrzywdzili nie mogą pozostać bezkarni, a politycy obojętni!

Wyślij apel do posła/posłanki.

Wyślij maila do posła/posłanki, na którego/którą głosowałeś/łaś i powiedz mu/jej, jak ważna jest dla Ciebie rzeczywista ochrona zwierząt i co należy zmienić, by Polska stała się krajem chroniącym zwierzęta, a nie ich katów.

Skorzystaj z przygotowanego przez nas formularza

Otwórz formularz

O nas

Fundacja Czarna Owca Pana Kota od 2009 roku działa na rzecz poprawy losu zwierząt w Polsce. Zgodnie z hasłem przewodnim: Ratujemy – Edukujemy – Inspirujemy zajmuje się bezpośrednią pomocą zwierzętom, propagowaniem praw zwierząt oraz promocją weganizmu. Fundacja prowadziła działania profesjonalizujące dla przedstawicieli/lek polskich, białoruskich i ukraińskich organizacji prozwierzęcych, realizowała filmy dokumentalne, wydawała publikacje z zakresu praw zwierząt. W ostatnich latach Fundacja skupia się na prowadzeniu działalności strażniczej w zakresie monitoringu ustawodawstwa dotyczącego zwierząt.

Od 2013 roku jest organizacją pożytku publicznego i można jej przekazać 1% podatku dochodowego.

Zrobiliśmy dużo dla zwierząt,
możemy zrobić jeszcze więcej.

Dzięki Twojej pomocy możemy dalej działać dla zwierząt!