Poezja uratuje życie zwierząt – ale tylko z Twoją pomocą!

Fundacja serdecznie dziękuje Aleksandrze Pudliszak za przekazanie w formie darowizny całego dochodu z jej debiutanckiego tomiku poezji: „Widma duszy” na rzecz Czarnej Owcy. Środki pochodzące z darowizny zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów bezpośredniej pomocy zwierzętom. Zakup tomiku Aleksandry Pudliszak to dobra okazja do wsparcia działań naszej fundacji i gorąco do tego zachęcamy.

Kup tomik “Widma duszy”

Aleksandra Pudliszak, Widma duszy

Aleksandra Pudliszak to postać nietuzinkowa – historyczka, badaczka nauk społecznych, podróżniczka oraz joginka. Spędziła ponad trzydzieści lat poza granicami Polski, głównie w Holandii, gdzie ukończyła studia na Uniwersytecie w Groningen z wyróżnieniem cum laude. Przez ostatnie dziesięciolecia przemierzyła w pojedynkę Azję i Amerykę Łacińską, gdzie prowadziła również badania naukowe. Włada siedmioma językami i przez kilka lat mieszkała w Amsterdamie, Buenos Aires, Paryżu, Berlinie, Limie oraz Auroville (Indie).

Jesienią 2022 osiedliła się ponownie w Polsce, gdzie w obliczu nieuleczalnej choroby szuka ukojenia w poezji, mądrości Wschodu oraz angażując się społecznie. W październiku 2023 debiutowała wierszem „Zdziwieniem” na łamach miesięcznika literackiego Akant. Jej wiersze zostały wyróżnione w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Albo go kocha albo się uparła” zainspirowanym twórczością Wisławy Szymborskiej. Wyróżnione wiersze ukażą się na przełomie 2024 w antologii wydawnictwa Papierowy Motyl. Pudliszak jest w trakcie opracowywania drugiego tomiku poezji pod tytułem „Powroty”.

Zgodnie z podstawową zasadą etyczną na ścieżce jogi (yama) Aleksandra Pudliszak promuje tryb życia na podstawie ahimsy, czyli z sanskrytu braku przemocy, na co składa się między innymi weganizm. Filozofia oraz duchowość Indii były jednymi z głównych inspiracji „Widm duszy”. Celem darowizny dla Czarnej Owcy Pana Kota jest promowanie praw zwierząt, zdrowego stylu życia oraz rozwoju świadomości tych kwestii w Polsce.

 ***

We would like to thank Aleksandra Pudliszak for donation of all profits from her first book of poetry ‘Specters of the Soul’ to our foundation. All the funds that come from the donation, will be used to cover expenses for direct assistance to animals. The purchase of  this volume by Aleksandra Pudliszak is a great opportunity to support our foundation!

Buy ‘Specters of the Soul’

Aleksandra Pudliszak is a remarkable figure – historian, social science researcher, traveler and yogini – spent over thirty years abroad, mainly in the Netherlands where she graduated cum laude from the University of Groningen. In the last two decades she crossed Asia and Latin America where she also conducted academic research. Aleksandra Pudliszak speaks seven languages and she has lived in Amsterdam, Buenos Aires, Paris, Berlin, Lima and Auroville (India).

In the Fall of 2022 Aleksandra returned to Poland where in the face of an incurable disease she seeks solace in poetry, Eastern wisdom and social engagement. In October 2023 she made her debut with the poem ‘Wondering’ in the literary monthly Akant. Pudliszak was distinguished in the National Poetry Competition inspired by oeuvre of Wisława Szymborska. Awarded poems will be appearing in anthology of Papierowy Motyl editions in 2024. Aleksandra is working on her second volume of poetry titled ‘The Returns’.

According to the most important moral restrains on the yogic path (yama) Aleksandra Pudliszak promotes a life style based on ahimsa or nonviolence, which includes among others vegetarianism. Indian philosophy and spirituality formed one of the major sources of inspiration for ‘Specters of the Soul’. The aim of her gift to Mr’s Cats Black Sheep Foundation is to promote animal rights, healthy lifestyle and raise of awareness in Poland.

Poprzedni post

Następny post

Wesprzyj Owcę!

Wspierając nas sprawiasz, że historie zwierząt kończą się szczęśliwie.