O Fundacji

Fundacja Czarna Owca powstała w 2009 roku w Polsce i jest organizacją, która nie tylko zajmuje się bieżącą pomocą zwierzętom, ale również mówi o prawach zwierząt.

Co dokładnie robimy?

Ratujemy – codziennie ratujemy zwierzęta, nie dzielimy ich na lepsze i gorsze, każde zwierzę, które trafia do Fundacji otrzymuje pomoc i nasze zaangażowanie. Bez względu na to, jakiego jest gatunku.

Edukujemy – prowadzimy działania edukacyjne, promujemy wolontariat na rzecz zwierząt, organizujemy spotkania, warsztaty, szkolenia, wspieramy białoruskie, ukraińskie i polskie organizacje wyposażając je w wiedzę, by efektywniej działały na rzecz zwierząt, opracowujemy raporty i publikacje książkowe, realizujemy filmy i spoty, by mówić o prawach zwierząt i kształtować pełen empatii i szacunku stosunek do wszystkich zwierząt.

Inspirujemy – zachęcamy ludzi do zmiany, mówimy o prawach zwierząt, diecie roślinnej wskazując, jaki nasze działania i decyzje mają wpływ na zwierzęta i ich życie.

Co udało się przez 7 lat działalności Fundacji zrobić?

 • Wydaliśmy 3 pionierskie w Polsce książki o prawach zwierząt
 • Opracowaliśmy i wydaliśmy 2 komiksy o zwierzętach dla dzieci oraz pierwszą w Polsce grę planszową na temat praw zwierząt
 • Nakręciliśmy 4 filmy dokumentalne o sytuacji zwierząt , aktywizmie, w tym film poświęcony sytuacji zwierząt i aktywistów prozwierzęcyh na Białorusi
 • Zrealizowaliśmy 5 spotów reklamowych
 • Opracowaliśmy 3 raporty (nt. wizerunku społecznego polskich aktywistów prozwierzęcych, stanu współpracy NGO prozwierzęcych z administracją samorządową, egzekucji zapisów Ustawy o ochronie zwierząt)
 • Stworzyliśmy stronę www.dlazwierzat.org promującą szacunek dla zwierząt i reagowanie w sytuacji kryzysowej
 • Stworzyliśmy stronę www.wybieramzwierzeta.czarnaowca.org promująca wybór diety roślinnej w języku polskim, angielskim i rosyjskim
 • Wsparliśmy 43 polskie organizacje prozwierzęce, 4 białoruskie i 3 ukraińskie, przekazując im kompleksową wiedzę i umiejętności, by mogły działać lepiej dla zwierząt
 • Zorganizowaliśmy 41 warsztatów i szkoleń profesjonalizujących dla organizacji prozwierzęcych z Polski
 • Zorganizowaliśmy 20 warsztatów, szkoleń, spotkań profesjonalizujących dla organizacji prozwierzęcych z Białorusi i Ukrainy
 • Zorganizowaliśmy 3 wizyty studyjne dla 31 osób z Ukrainy i Białorusi
 • Zorganizowaliśmy 30 szkoleń i spotkań profesjonalizujących dla osób chcących działać na rzecz zwierząt
 • Wspólnie z wrocławską Ekostrażą przeprowadziliśmy monitoring polskiego wymiaru sprawiedliwości w kontekście egzekwowania zapisów Ustawy o ochronie zwierząt – monitoringiem objęliśmy 1/3 wszystkich sądów rejonowych i prokuratur w Polsce – łącznie ponad 300 instytucji
 • organizowaliśmy warsztaty kulinarne promujące dietę roślinną
 • Przeprowadziliśmy ponad 100 warsztatów empatyczności dla ponad 2 tys. dzieci
 • Zorganizowaliśmy 38 spotkań otwartych na temat praw zwierząt , w tym 12 w ramach cyklu „Inne Zwierzęta” realizowanego razem ze Stowarzyszeniem Empatia
 • Współorganizowaliśmy pierwsze w Polsce Veggie Parade i Marsz (nie)Milczenia, a także akcję portretową Stowarzyszenia Empatia „Jestem zwierzęciem. Czuje, myślę. Chce żyć” w Krakowie
 • Braliśmy udział w kilkudziesięciu festiwalach, wydarzeniach, spotkaniach aktywnie promując prawa zwierząt i diety roślinne.
 • Nasi aktywiści napisali kilkanaście artykułów dotyczących praw zwierząt
 • Jesteśmy obecni w mediach – mówimy o zwierzętach i dietach roślinnych.

Jak bezpośrednio pomagaliśmy zwierzętom?

Między innymi:

 • udzieliliśmy pomocy kilkuset zwierzętom, w tym przywróciliśmy na wolność prawie 400 ptaków, znaleźliśmy dobre domy dla ponad 100 zwierząt domowych
 • przeprowadziliśmy 44 warsztaty budowy domków dla bezdomnych kotów i zwierząt dzikich
 • zbudowaliśmy rozdystrybuowaliśmy bezpłatnie 247 domków dla bezdomnych kotów
 • współorganizowaliśmy transporty karmy na Ukrainę do strefy wojny
 • poświęciliśmy około 35 tys. godzin na pracę przy zwierzętach
 • udzieliliśmy setek porad z zakresu ratowania i opieki nad zwierzętami dzikimi ludziom na ternie całego kraju.

Zmieniamy życie zwierząt!

Wesprzyj Owcę!

Wspierając nas sprawiasz, że historie zwierząt kończą się szczęśliwie.