Nasze cele

Zwierzętom należy się szacunek i poważne traktowanie. Poważne traktowanie ich życia i potrzeb. Powinniśmy je traktować tak, jak traktujemy siebie czy innych ludzi.

Tak, jak nie powinniśmy nikogo dyskryminować ze względu na płeć/kolor skóry/orientację seksualną/wyznawaną religię/poglądy polityczne/status społeczny, tak nie powinniśmy dyskryminować innych zwierząt ze względu na ich gatunek. Mówimy tu o wszystkich zwierzętach, nie tylko psach i kotach. Mówimy o miliardach zwierząt zjadanych, maltretowanych i hodowanych, by znalazły się na talerzu, zwierzętach hodowanych na futra, zwierzętach wykorzystywanych w rozgrywce, zwierzętach mordowanych przez myśliwych, zwierzętach dręczonych w laboratoriach, zwierzętach wykorzystywanych w celach wojskowych. Mówimy, o wszystkich zwierzętach, które każdego dnia są krzywdzone i zabijane przez nas ludzi.

Chcemy, by zwierzęta były traktowane jak podmioty, by były postrzegane w taki sposób, w jaki postrzegamy siebie czy innych ludzi – z uwagą, troską, powagą. Chcemy, by zwierzęta były postrzegane jako istoty równorzędne ludziom. Chcemy, by mogły żyć zgodnie ze swoją wolą i predyspozycjami, prowadząc życie równoległe do naszego i niezależne od nas.

Zwierzętom należy się szacunek.

Zwierzętom należą się prawa. Muszą stać się podmiotami.

Jest to kwestia sprawiedliwości społecznej. Ich prawa, podobnie jak prawa ludzi, powinny znaleźć się w ustawach zasadniczych. Zabezpieczenie praw zwierząt w konstytucjach powinno wyniknąć z rozciągnięcia na zwierzęta podstawowych, zagwarantowanych konstytucyjnie praw człowieka – prawa do życia, prawa do wolności, prawa do nietykalności, równego traktowania, zakazu poddawania eksperymentom, torturom, poniżającemu traktowaniu, czy zakazu ingerowania w ich ciała. Zwierzęta muszą przestać być naszą własnością, muszą zyskać prawa i stać się naszymi współobywatelami i współobywatelkami. Albo może lepiej: współmieszkańcami i współmieszkankami, bo skoro mieszkają wraz z nami na określonym terenie, w danym państwie powinny zyskać coś na kształt quasi obywatelstwa i korzystać z praw, o których była mowa wyżej. Nie muszą też z tego powodu posiadać żadnych obowiązków. Tak jak i my nie mamy obowiązków wynikających z naszego naturalnego prawa do życia i unikania cierpienia.

Nie musimy kochać zwierząt czy ich lubić podobnie jak nie kochamy, czy nie lubimy wszystkich ludzi, wystarczy zwykły szacunek dla istoty żyjącej obok nas.

Szacunek ten możemy okazywać traktując zwierzęta poważnie, dokonując wyborów konsumenckich przyjaznych dla zwierząt – nie korzystając z ich cierpienia, wybierając weganizm, protestując przeciwko eksploatacji zwierząt, angażując się w walkę o ich prawa. Musimy zwierzętom okazywać szacunek i poważnie je traktować. To jest podstawa. Podstawa do zmiany statusu zwierząt w naszym społeczeństwie.

Wesprzyj Owcę!

Wspierając nas sprawiasz, że historie zwierząt kończą się szczęśliwie.